Nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht geplaatst op woensdag 17 april 2019.


Het energiebeleid verplicht bedrijven maatregelen te nemen op het gebied van energiebesparing voor duurzame groei. Op deze manier wil de overheid bedrijven stimuleren om minder energie te gebruiken. In de komende jaren wordt de regelgeving aangescherpt. Vanaf 2023 moeten alle bedrijfspanden in het bezit zijn van minimaal energielabel C. De overheid verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van bedrijfspanden om een geldig energielabel te overhandigen.

Regels per oppervlakte

Een energielabel voor jouw bedrijfspand hangt af van de gebruiksoppervlakte. Als je een bedrijfspand wilt verkopen of huren met een minimale gebruiksoppervlakte van 50 m2, dan heb je een geldig energielabel nodig. Het gaat hier dan om een gebouw zonder woonbestemming, ook wel utiliteitsgebouw genoemd. 

Bedrijven in publieke gebouwen van meer dan 250 m2 moeten het energielabel duidelijk zichtbaar ophangen voor het publiek. Hierbij kan je denken op de deur bij de ingang of bij de receptie.

Als je bedrijfspand groter is dan 100 m2, dan ben je verplicht op vanaf 2023 minimaal energielabel C te hebben. Als het pand niet aan de eisen voldoet mag je per 1 januari 2023 het bedrijfspand niet meer als kantoor gebruiken. De verplichting hiervan staat in het bouwbesluit.

Als je kantoor gevestigd zit in een klein of monumentaal pand geldt een verplicht energielabel (voorlopig) nog niet. Ondanks dat het voorlopig nog niet verplicht is, is het toch raadzaam om je bedrijfspand duurzaam te maken. Hiermee bespaar je kosten en ga je voor duurzame groei.

Groene uitdaging en subsidies

Groen ondernemen is de toekomst. De overheid heeft daarom voor ondernemers verschillende subsidies beschikbaar gesteld voor energiebesparing en duurzame opwekking. Dit kan je een financieel voordeel bieden. Doordat er subsidies zijn is het aantrekkelijk om energiebewuste maatregelen te nemen.

Interessante subsidieregelingen

- Energie Investeringsaftrek (EIA)

- Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

- Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

- Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investering (VAMIL)

- Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

- MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)